Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Lomnický štít 2634 m n.m.

Čím bol Kriváň pre Liptákov, tým bol Lomnický štít pre Spišiakov. Boli presvedčení, že ten "ich" je kráľom Karpát, najvyšším tatranským končiarom plným zlatých komnát, pyšným, vzdorovitým a možno aj nedostupným. Preto Spišiaci ten "svoj najvyšší" v uplynulých vekoch s neskrývanou úctou nazývali Dedom.

 

História:

 

Hoci prvý, o kom spoľahlivo vieme, že dosiahol končiar Lomnického štítu, bol anglický cestovať Robert Towson dňa 17. augusta 1793, môžeme za najsprávnejší považovať názor, že už pred ním mali spišskí zatokopi príležitosť rozhliadnuť sa z neho po širokom kraji. Akiste to boli príslušníci kežmarskej obuvníckej rodiny Fábryovcov, ktorí sa primitívnymi metódami pokúšali o banícke štastie na severných svahoch Lomického štítu, na Medených lávkach. Bola to bezvýsledná, sizyfovská drina. Túžili po zlate, no kožené vaky, v ktorých narúbanú rudu znášali na drevených krosnách cez Nemecký rebrík, alebo rovnako nebezpečenou cestou cez Veľkú Zmrlú dolinu do svojej chatrče pod Zeleným plesom, mali naplnené iba malachitom a trošičkou striebra. Jakub Fábry starší, ktorý bol gazdom na Medených lávkach niekedy v rokoch 1760 - 1790, aj sám rozchyroval, že vystúpil na vrcholec Deda, netvrdil však nikdy, že ho už nemohol predísť ktosi z jeho rodu.

 

Súčasnosť:

Na vrchol Lomnického štítu vedie viacero výstupových trás:

- z Lomnického sedla,

- cez Medené lávky,

- Nemeckým rebríkom a Medenými lávkami,

- Jordánova cesta,

- cez Téryho kuloár.

 

Najľahšou z nich je výstup z Lomnického sedla, ktorí je vhodný aj pre začiatočníkov. Do Lomnického sedla sa vyvezieme kabinovou lanovkou a sedačkovou lanovkou.

 

Prevýšenie: z Lomnického sedla 443 m

 

Obtiažnosť: ľahká

 

Trvanie: 4 hodiny

 

 

Historické informácie použité z knihy Ivan Bohuš - Vysoké Tatry, Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na tatranské vrcholy.