Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Prostredný hrot 2441 m n.m.

Prostredný hrot je najvyšším vrcholom Prostredného hrebeňa, ktorý z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier vybieha na juh ako bočné rameno Širokej veže. 


História:


Roku 1875 prišiel po prvýkrát do Vysokých Tatier neskorší banskoštiavnický lekár haviarskej chudoby, horolezec a organizátor turisticky Dr. Edmund Viliam Téry. Z terasy niekdajšej, vtedy novopostavenej Ruženinej chaty pod Hrebienkom obdivoval nápadný a atraktívny Prostredný hrot. Keď sa zaujímal, ako a z ktorej strany sa naň dostať, každý ho presviedčal, že je to nemožné. Preštudoval tatranskú literatúru od Hunfalvyho, Sydowa, Sonklara a Fuchsa. Nikde sa nedočítal o skoršom výstupe, čo ešte vystupňovalo jeho záujem o tento vrchol.

Dňa 5. augusta 1876 skúmal Téry aj s vodcom Jánom Stillom - novolesnianskym učiteľom Prostredný hrot z Lomnického štítu. Padol mu do oka "koridor", a ktorý si po rozhovore s vodcom zvolili za výstupovú trasu na nedotknutý končiar cez Sedlo pred Prostredným hrotom. Plán uskutočnili 11. augusta 1876. Okrem Téryho a Stilla sa ho zúčastnili aj Samuel Horvay - smokovský hájnik a Pavol Schwart z Viedne.


Súčasnoť:

Na vrchol vedie viacero výstupových trás, ktoré začínajú na Hrebienku.

- cez Dubkeho lávku,

- cez Prostredný hrebeň, 

- cez Bráničku.

 

Prevýšenie: 1157 m

 

Obtiažnosť: náročný

 

Trvanie: 8 hodín

 

 

 

Historické informácie použité z knihy Ivan Bohuš - Vysoké Tatry, Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na tatranské vrcholy.