Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

Kto bol prvý na vrchole Gerlachovského štítu?

 

 Po mnohých iných "padol" aj najvyšší štít Tatier. Väčšina "naj-" býva však predmetom najrôznejších sporov, a tak aj otázka prvého výstupu človeka na vrchol Gerlachovského štítu stala sa predmetom mnohých protichodný mienok.

 

Ján Still a Gerlachovský štít

 

Prvý bol na štíte novolesniansky učiteľ Ján Still ako vodca štyroch neznámych poľovníkov v lete roku 1834. Takto hovorila skoro bez výnimky staršia tatranská turistická tlač.

 

- Ja som nebol prvý, no teraz už skoro všetci, čo chodia na Gerlach, berú mňa za vodcu - prehlásil sám Ján Still, keď si 31. júla 1875 stisol na končiari ruku s profesorom Dionýzom Dezsöom.

 

- Čudná história - pomyslel si Deszö a začal si za pomoci Stilla zostavovať chronológiu dávnejších výstupov na Gerlachovský štít.

 

- Nezvyčajne skromný a poctivý človek, ten môj starý vodca - povedal si Deszö, keď to mal už "v suchu" a podľa Stillovho tvrdenia bol na prvom mieste vodca Martin Urban, mlynár z Novej Lesnej, ktorý vystúpil na Gerlachovský štít v šesťdesiatych rokoch 19. storočia s turistom neznámeho mena. Urban, od prírody málovravný, utiahnutý človek, zomrel skôr, ako ho mal možnosť niekto "vyspovedať" a sám sa nikomu nechválil svojimi zážitkami z hôr. O jeho výstupe zostala teda len neúplná správa.

Jedno však bolo už nesporné, že Still nechcel ťažiť z falošnej slávy a že rok 1834 bol vôbec predčasný ako dátum prvého výstupu na Gerlachovský štít.

 

 

 

Tlačový omyl o roku 1834 na Gerlachovskom štíte?

 

V auguste 1872 bol Still na Gerlachovskom štíte s pruským vysokoškolákom Františkom Holstom. Vtedy bol podľa vlastného tvrdenia prvý raz na tomto končiari. Opätovne ho navštívil roku 1874 - okrem iného so známym himalájskym horolezcom Móricom Déchym. O Stillovom výstupe 7. augusta 1874 s docentom Teodorom Steinberom a Hugom Elsnerom písali Petermannove zemepisné listy chybne ako o prvom výstupe na najvyšší končiar vtedajšej monarchie. Pri preberaní tejto informácie vyšiel nepozornou sadzbou namiesto "1874" rok 1834 a tento omyl sa potom už nekriticky opakoval v tlači.

 

Tak sa dostaldo tatranskej literatúry nesprávny údaj o prvom zdolaní Gerlachovského štítu Ján Stillom v roku 1834

 

Pokračovanie v druhej časti...

 

Zdroj:

Bohuš, Ivan, Na každom kroku kameň, Horskí vodcovia legendy klasickej epochy, Vydavateľstvo I&B, ISBN 80-969017-3-7